استخراج کاتالیزور خودرو و کاتالیست پتروشیمی | خرید خاک کاتالیست | خرید کاتالیزور خودرو| آموزش استخراج طلا و نقره از قطعات الکترونیکی

استخراج طلا با تیزاب سلطانی

استخراج طلا با تیزاب سلطانی یکی از شیوه های استخراج طلا است که قطعات حاوی فلزات را به تیزاب سلطانی افزوده و در روند کار با کلرید قطع تست می کنند.

مهمترین کاربرد اسید نیتریک، تهیه تیزاب سلطانی است. تیزاب از یک بخش اسید نیتریک و ۳ الی ۴ مرحله جوهر نمک تهیه می شود.

نحوه استخراج طلا با تیزاب سلطانی

نحوه  استخراج طلا با تیزاب سلطانی به این صورت است که ابتدا تیزاب سلطانی که مخلوطی از نیتریک اسید و اسید کلریدریک است برای مخلوط کردن با بسیاری از فلزات گران قیمت مانند طلا بکار برده می شود. یکی از استفاده های هیدروکلریک اسید در استخراج طلا ساختن تیزاب سلطانی است. از جوهر نمک یا  اسید کلریدریک برای تهیه کلرید نقره، تیزاب سلطانی و… بکاربرده می شود.

تیزاب سلطانی نوعی اسیدی بسیار خورنده و قوی است که از ترکیب یک بخش اسید نیتریک با ۳ الی ۴ بخش هیدروکلریک اسید تهیه می شود. این ترکیب اسیدی این قابلیت را دارد که بسیاری از فلزاتی مانند: پالادیوم، پلاتین و طلا  را در فرایندی به نام تیزاب کاری در خود حل کند و به همین دلیل مکان بسیاری از فلزات ارزشمند است. البته فلزاتی که در مقابل تیزاب مقاومت دارند مانند: ایریدیوم، تیتانیوم، اوسمیوم، تنگستن، روتنیوم، نقره و رادیوم را می توان نام برد.

استخراج طلا با تیزاب سلطانی

انواع روش استخراج طلا با تیزاب سلطانی

در روش استخراج طلا با تیزاب سلطانی عوامل مختلفی وجود دارند عبارتند از:

  • سولفات آهن
  • متابی سولفیت سدیم
  • گاز دی اکسید گوگرد
  • پودر روی

سولفات آهن

سولفات آهن شامل: ترکیبات زاج سبز و سولفات است که با فرمول شیمیایی FeSO4.7H2O بنا به PH می تواند به شکل کریستال های سبز رنگ یا آبی تولید می شود. در حالت معمولی هفت مولکول آب در ترکیب سولفات آهن وجود دارد که در صورت خشک شدن امکان شش مولکول آب را از دست می دهد و تغییر به منو هیدرات یا پودر سفید رنگ تک آبه می شود یک کریستال و پودر سبز رنگ است که برای رسوب دادن طلا  محلول تیزابی را بکار می برند. این ماده شیمیایی همراه با  محلول کلرید واکنش داده و گاز دی اکسید گوگرد به وجود می آورد که باعث رسوب دادن طلا از محلول شده و عیوب سولفات آهن به ته نشینی دیگر غیر فلزات می توان اشاره کرد.

متابی سولفیت سدیم

پودر سفید رنگ متابی سولفیت سدیم با فرمول شیمیایی Na2S2O یکی از پرکاربردترین رسوب دهنده های طلا به حساب می آید. طلا به کمک گاز دی اکسید گوگرد از محلول متابی سولفیت به شکل انتخابی طلا را ته نشین کرده و در ته نشین کردن با متابی سولفیت سدیم لزومی به بررسی PH محلول نیست. این پودر زمانی که با آب ترکیب می شود و به تیزاب افزوده شده سپس گاز دی اکسید گوگرد مطلوبی را آزاد می کند که در نهایت در زمان ترکیب شدن با آب اسید نیتریک نیز بهتر از بین می رود. برای ته نشینی متابی اسید نیتریک با طلا اضافی آن را با اوره و حرارت از بین ببرید.

گاز دی اکسید گوگرد

در شیوه سولفات سدیم متابی سولفیت و سولفات آهن این گاز دی اکسید گوگرد است که منجر به رسوبات طلا شده و براساس اضافه کردن مستقیم گاز دی اکسید گوگرد به محلول کلرید در شیوه های سدیم متابی سولفیت و سولفات آهن این گاز دی اکسید گوگرد است که باعث رسوبات طلا شده و بر اساس افزودن مستقیم گازی دی اکسید گوگرد به محلول کلرید طلا باعث رسوبات طلا می شود.

پودر روی

با افزودن پودر روی به تیزاب سلطانی پلاتین، پالادیوم و طلا ته نشین شده و از میان اسید نیتریک اضافی در این شیوه بکار می رود. کنترل PH ضروری است و محلول کمی اسیدی باید باشد در رسوبات روی طلا ته نشین نمی شود و فقط با پودر روی به شکل کف در سطح محلول مانده که باید با بکار بردن از کاغذ صافی طلا را برداشت کنید که بعد از بکار بردن اسید نیتریک طلا را خالص نمایید.

آموزش  استخراج طلا با تیزاب سلطانی

آموزش  استخراج طلا با تیزاب سلطانی برای این ترکیب ابتدا به خالص سازی طلا با دیگر فلزات با ارزش مانند پلاتین و پالادیوم می پردازیم.

محلول تیزاب با ترکیبات انحلال و استخراج طلا از قدیمی ترین موارد به حساب می رود که بالاترین کاربرد را برای سازندگان طلا و جواهرات دارد.

طرز درست کردن تیزاب سلطانی با ترکیب شناخته شده مخلوط ۳ به ۱ اسید نیتریک با اسید هیدروکلریک است که با ترکیبات ۴ به ۱ نیز تهیه می شود.

اسید نیتریک نقش ترکیب شدن با اکسید کننده ها را دارد که به اکسید شدن فلزات انحلال را آسان می کند.

 

استخراج طلا با تیزاب سلطانی

واکنش تیزاب سلطانی با طلا

به دلیل اینکه سرعت واکنش تیزاب با بالا رفتن دما افزایش می یابد به سرعت با طلا و دیگر فلزات حل می شود. با افزایش هر ۱۰ درجه دما منجر به دو برابر شدن سرعت واکنش می شود. در تیزاب سلطانی برای انحلال طلا آن را روی حرارت قرار می دهیم.

کلام آخر

اکنون که با مقوله استخراج طلا با تیزاب سلطانی آشنا شدید برای آشنایی بیشتر با استخراج طلا از کامپیوتر می توانید به سایت بازیافت آنلاین مراجعه کنید و نظرات خود را در مورد مطالبی که خوانید به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط